Гражданска отговорност

Имуществените вреди са тези, при които в случай на пътно транспортно произшествие са засегнати движимото или недвижимо имущество (друго МПС, постройка и т.н.) на друго лице. При сключена застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователят изплаща обезщетение за тях. Първото нещо, което трябва да направите, ако са ви нанесени имуществени вреди от водач, който има застраховка „Гражданска отговорност“, е да се обърнете към застрахователя. Необходимо е да подадете писмено уведомление за това какви щети са ви нанесени. Застрахователят от своя страна ще ви уведоми какви документи трябва да му представите, за да може да установи какви са щетите и какъв да бъде размера на обезщетението. След като сте му предоставили всички необходими документи, се преминава към оглед на повреденото имущество. Този оглед се извършва в присъствието на застрахованото лице, застрахователя и компетентно лице, което може да определи колко сериозна е щетата и какво ще бъде обезщетението. Ако при произшествието е засегнато вашето МПС, обезщетението се определя в съответствие със специална методика. А ако са нанесени щети върху други вещи, то тогава се разчита на оценката на компетентното лице. В случай, че сте отстранили повредите по имуществото си, е необходимо да запазите фактурите за разходите. При този случай застрахователят е длъжен да възстанови сумата, която ви е била необходима за поправяне на увреденото имущество.